Zasady użytkownia serwisu wejściówka.com

 1. Definicje i postanowienia ogólne
  1. wejsciowka.com jest serwisem umożliwiającym użytkownikom wyszukiwanie wydarzeń w klubach oraz wchodzenie za darmo na te wydarzenia
  2. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu dostępnego pod domeną wejsciowka.com, zwanego dalej Serwisem. Regulamin dostępny jest na stronie www.wejsciowka.com/regulamin/. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.
  3. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Wejściówka – Michał Grabarz, Krasowa 3C, 97-438 Rusiec, zwany dalej Administratorem
  4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu, podanie niezbędnych danych w procesie rejestracji oraz oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą. Podanie danych jest konieczne do zakończenia procesu rejestracji. Użytkownikiem jest osoba, która założyła Konto w Serwisie.
  5. Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administratora dla potrzeb Serwisu. Podane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.
  7. W trakcie użytkowania Serwisu na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki cookie niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora.
 2. Wymagania techniczne i zasady użytkownia
  1. Do prawidłowego korzystania z witryny zalecana jest jedna z poniższych przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge w najnowszych wersjach
  2. Do prawidłowego korzystania z witryny wymagana jest włączona obsługa języka JavaScript
  3. Do korzystania z dedykowanej aplikacji mobilnej wymagany jest system Android w wersji 5.0 lub wyższej
  4. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wykorzystując do tego formularz podany na stronie kontakt
  5. Stworzenie kont użytkownika i menedżera klubu jest bezpłatne
 3. Zasady użytkowania dla klubów
  1. Menedżer klubu widzi statystyki dla najaktywniejszych użytkowników
  2. Menedżer klubu widzi statystyki dla ambasadorów i bileterów
  3. Menedżer klubu widzi najpopularniejsze wydarzenia
  4. Menedżer klubu ma możliwość dodawania nowych wydarzeń
  5. Menedżer klubu ma możliwość nadania użytkownikowi rangi ambasadora lub uprawnień biltera
 4. Administrowanie Serwisem
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. prawidłowe działanie funkcji serwisu
   2. skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników
   3. utratę treści zamieszczonych i uzyskanych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do
   1. wyłączania serwisu bez powiadomienia
   2. wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania
   3. zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu
 5. Zasady rozliczeń klubów:
  1. Użytkownik rejestrujący się jako menedżer klubu musi prowadzić działalność gospodarczą
  2. Menedżer klubu płaci Administratorowi za każdą wygenerowaną i wykorzystaną wejściówkę
  3. Menedżer klubu widzi statystyki z prowadzonych przez siebie wydarzeń
  4. Administrator wystawia Użytkownikowi przynajmniej raz w miesiącu fakturę VAT za promocję klubu przez aplikację mobilną i stronę wejsciowka.com
  5. Termin płatności faktury wynosi 7 dni
  6. Nieopłacenie faktury w terminie może skutkować usunięciem klubu z Serwisu wejsciowka.com